สอบถามราคา

สอบถามราคา

ข้อมูลที่ใช้ในการสอบถามราคา

1.ระบุประเภทสินค้า ลักษณะ
2.ระบุขนาด น้ำหนักสินค้า และลักษณะบรรจุภัณฑ์  
3.ต้นทาง/ปลายทางขนส่ง  ระบุ ตำบล อำเภอ จังหวัด  เช่น ขนส่งจากท่าเรือกรุงเทพ ไปยัง ตำบล อำภอ จังหวัด

ช่องทางในการให้ข้อมูล
Tel: 081-3780894 , 080-2412241  Fax:034-837446  E-mail: suwattanatransport@hotmail.com

Visitors: 89,319